SKLADOM! Antigénové testy z nosa, 100% presnosť - vhodné na samotestovanie
Neohodnotené

Singclean COVID-10 Antigénový rýchlotest zo slín 1ks

Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na koloidné zlato. Test používa protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovacia línia T) a protilátku IgG (kontrolná línia C) imobilizované na nitrocelulózovom prúžku.

Môžeme doručiť do:
24.10.2022
Položka bola vypredaná…
Vypredané
Kód: ATG-08
Značka: Singclean
€3,99 –20 % €3,19
Kategória: Testy na koronavirus
Hmotnosť: 0.09 kg
Balenie: 1 testovacia sada
Typ: Antigénový test zo slín
Vhodnosť: Na bežné testovanie aj na samotestovanie
Senzitivita: 98.56 %
Presnosť: 98.84 %
Položka bola vypredaná…
singclean covid 19 antigen rapid tests 1 gab 432858026
Akcia Novinka
€3,99 –20 %

Popis produktu

Testovacia sada COVID-19 (Metóda koloidného zlata) je imunochromatografický test na koloidné zlato. Test používa protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovacia línia T) a protilátku IgG (kontrolná línia C) imobilizované na nitrocelulózovom prúžku. Vínovo sfarbená konjugovaná podložka obsahuje koloidné zlato konjugované s inou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s koloidným zlatom a myšími IgG-zlatými konjugátmi. Keď sa do jamky na vzorku pridá spracovaný pufer obsahujúci vzorku, spojí sa COVID-19 (SARS-CoV-2) s konjugátom protilátky COVID-19 a vznikne komplex antigénu. Tento komplex migruje nitrocelulózovou membránou kapilárnym pôsobením. Keď sa komplex stretne s líniou protilátky COVID-19 testovacej línie T, komplex sa zachytí a vytvorí farebne sfarbený prúžok, ktorý potvrdí výsledok reaktívneho testu.

Absencia farebného pruhu v testovacej oblasti indikuje nereaktívny výsledok testu. Test obsahuje vnútornú kontrolu (línia C), ktorá by mala vykazovať vínovo sfarbený pás konjugátu protilátky IgG bez ohľadu na vývoj farby na ktoromkoľvek z ďalších testovacích línií. Inak je výsledok testu neplatný a vzorka musí byť znovu otestovaná novou sadou. Testy Singclean sú spoľahlivé.

 

Špecifikácia

1. Výsledky sú hotové za 15 minút

2. Presný diagnostický nástroj pre aktívnu infekciu

3. Jednoduché použitie

4. Produkt vhodný na samotestovanie ale aj na testovanie zamestnancov

 

Postup

1. 30 minút pred odberom slín nejedzte, nepite, nefajčite, nečistite si zuby. Odstráňte tampónový obal a špičku huby držte na jazyku, kým špička úplne nenasiakne slinami (aspoň dve minúty).

2. Vložte tyčinku do skúmavky s vopred pridanými 6 kvapkami extračného pufra a tyčinku asi 10-krát otočte.

3. Nechajte tyčinku v extrakčnej skúmavke po dobu 1 minúty. Odstráňte tyčinku a súčasne stlačte špičku tyčinky, aby ste z tampónu extrahovali kvapalinu.

4. Hrot kvapkadla pevne pritlačte na tubu a nechajte roztok 1 minútu odstáť.

5. Naneste 3 kvapky extrahovaného roztoku do jamky na vzorku testovacieho zariadenia.

6. Po pätnástich minútach odčítajte výsledky.

Pozitívny výsledok:
Pokiaľ sa objavia ako kontrolné línie (C), tak testovacie línie (T), znamená výsledok prítomnosť
Antigén COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny COVID-19.
Negatívny výsledok:
Ak sa objavia iba kontrolné línie (C), výsledok ukazuje, že vo vzorke neboli detekované žiadne antigény COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny COVID-19.
Neplatný test:
Pokiaľ sa kontrolná čiara (C) po vykonaní testu neobjaví, je výsledok považovaný za neplatný. Najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolnej linky je nedostatočný objem vzorky alebo nesprávne postupy. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou súpravou.

Upozornenie

1. Kedykoľvek je to možné, použite čerstvé vzorky.
2. Pozitívne výsledky nevylučujú bakteriálnu infekciu ani súbežnú infekciu inými vírusmi.
3. Negatívny výsledok môže nastať, ak je množstvo antigénu COVID-19 prítomného vo vzorke pod detekčnými limitmi testu alebo ak sa nepodarilo odobrať antigén COVID-19 v nosovej dutine pacienta.
4. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu liekom COVID-19 a nemali by sa používať ako konečný alebo jediný základ pre rozhodnutie o liečbe alebo riadení pacienta. Negatívne výsledky by mali byť brané do úvahy v súvislosti s nedávnymi expozíciami pacienta, anamnézou a prítomnosťou klinických príznakov a príznakov zhodných s COVID-19. Pre presnejší výsledok testu opakujte testy alebo ich potvrďte inými testovacími metódami a odporúčajú sa klinické nálezy.

 

 

4 Diagram použitia

Snímka obrazovky 2021-12-02 181507

 

 

 

 


  

REGISTROVANÝ PRODUKT - REGISTER EUDAMED - LINK

 

Certifikáty na vyžiadanie

 

VAROVANIA A OPATRENIA
1. Len pre profesionálne diagnostické použitie in vitro. Nepoužívajte po dátume exspirácie.
2. Pred vykonaním testu si túto písomnú informáciu musíte prečítať do konca. Nedodržanie postupu spôsobuje nepresné výsledky testu.
3. Nepoužívajte ho, ak je tuba (vrecko) poškodená alebo zlomená.
4. Test je určený iba na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností ho nepoužívajte opakovane.
5. So všetkými vzorkami zaobchádzajte, ako by obsahovali infekciu. Počas testovania dodržujte zavedené preventívne opatrenia proti mikrobiologickým rizikám a dodržujte štandardné postupy pre správnu likvidáciu vzoriek.
6. Pri testovaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana očí.
7. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.
8. Skúšku nevykonávajte v miestnosti so silným prúdením vzduchu, tzn. elektrický ventilátor, alebo silná klimatizácie.